Cốt truyện

Khi tội ác phù phép trên Vương Quốc, bao trùm tất cả bằng phép thuật mạnh mẽ, bạn có thể giúp mang tất cả trở lại? Hãy sống lại cảm giác hồi hộp của công viên Disney và tạo ra công viên tuyệt vời nhất của những giấc mơ của bạn tại Vương Quốc Huyền Diệu Disney!

Play With

  • ScreenShot
    FAQ
  • Máy thấp nhất: Galaxy S2 / Iphone 5
  • Hệ điều hành: Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên
  • Dung lượng trống: 500 MB
  • Hướng dẫn nạp tiền >>Click Here<<
  • Vào Playmall để nạp tiền >>Click Here<<
  • Hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại link sau:>> Click Here<<